Bewindvoering en mentorschap

Bewind

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er zijn twee vormen van bewindvoering. Beschermingsbewind of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). Bewindvoering in de zorg regelt het beschermingsbewind (in de volksmond wordt dit bewind vaak vrijwillig bewind genoemd, die term is onjuist. Beschermingsbewind wordt door de rechter opgelegd en ook de rechter beslist of het bewind kan worden opgeheven). Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Wat houdt beschermingsbewind in?

Beschermingsbewind gaat over geld en over goederen zoals een huis, auto of meubels.
Beschermingsbewind gaat niet over persoonlijke zaken, zoals relaties of zorg. Met officiële woorden: de rechter stelt uw geld en goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf aangeven of u een voorkeur voor een bepaalde bewindvoerder heeft. Bijvoorbeeld een bewindvoerder van Bewindvoering in de zorg. Samen met u regel ik al uw geldzaken.

Wat kost beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kost geld maar soms heeft u recht op bijstand. Als u niet beschikt over voldoende financiële draagkracht dan kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de sociale dienst van uw gemeente.
Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
De kosten voor beschermingsbewind zijn te vinden in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. 

Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Waarover gaat mentorschap?

Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en goederen.

Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Voor uzelf, een kind of een familielid. Uw wensen staan altijd voorop. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten of patiënten die in coma liggen. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met u waakt de mentor erover dat u steeds de beste zorg krijgt. Nu en in de toekomst.

Wat kost mentorschap? Mentorschap kost geld. Als u niet beschikt over voldoende financiële draagkracht dan kunnen wij bijzondere bijstand aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente.
Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
De kosten voor mentorschap zijn te vinden in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.